კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი CTC აცხადებს მესამე საგრანტო კონკურსს დამწყები და არსებული მეწარმეებისათვის. კონკურსი ტარდება...
“ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა – მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი 3” ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და...
“ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა – მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი 3” ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და...
დასრულდა მეორე საგრანტო კონკურსი, რომელიც გამოცხადებული იყო „მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 3“-ს ფარგლებში.   „მცირე...
„მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 3“-ს ფარგლებში 2019 წლის იანვრის მეორე ნახევარში გამოცხადდა მეორე საგრანტო...
„მცირე ბიზნესის განვითარების  პროექტი 3“ ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ საქართველოს მილსადენების...
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი CTC აცხადებს მეორე საგრანტო კონკურსს დამწყები და არსებული მეწარმეებისათვის. კონკურსი ტარდება...
პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხარდაჭერილ მიკრო–მეწარმეთა პროფესიული უნარების ამაღლება სხვადასხვა ტრენინგის მეშვეობით. აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში ამა...
დასრულდა მესამე საგრანტო კონკურსი, რომელიც გამოცხადებული იყო „მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 2“-ს ფარგლებში. აღნიშნული...
გავიდა თითქმის ოთხი თვე მას შემდეგ, რაც პროექტის ბენეფიციართა უმეტესმა ნაწილმა მიიღო დაფინანსება და დაიწყო...
Page 2 of 3 1 2 3