ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

This post is also available in: English

vamtam-theme-circle-post

საგრანტო კონკურსი დამწყები და არსებული მეწარმეებისათვის

Edit კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი CTC აცხადებს მესამე საგრანტო კონკურსს დამწყები და არსებული მეწარმეებისათვის. კონკურსი ტარდება… ვრცლად vamtam-theme-circle-post

პროექტის მენტორული აქტივობები

Edit “ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა – მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი 3” ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და… ვრცლად vamtam-theme-circle-post

პროექტის მენტორებისა და ბენეფიციარების შეხვედრები

Edit “ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა – მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი 3” ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და… ვრცლად vamtam-theme-circle-post

„მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 3“-ს მეორე საგრანტო კონკურსის შედეგები

Edit დასრულდა მეორე საგრანტო კონკურსი, რომელიც გამოცხადებული იყო „მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 3“-ს ფარგლებში.   „მცირე… ვრცლად

მეორე საგრანტო კონკურსი დამწყები და არსებული ბიზნესებისათვის

Edit „მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 3“-ს ფარგლებში 2019 წლის იანვრის მეორე ნახევარში გამოცხადდა მეორე საგრანტო… ვრცლად vamtam-theme-circle-post

„მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი 3“-ს პირველი საგრანტო კონკურსის შედეგები

Edit „მცირე ბიზნესის განვითარების  პროექტი 3“ ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ საქართველოს მილსადენების… ვრცლად

საგრანტო კონკურსი დამწყები და არსებული მეწარმეებისათვის

Edit კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი CTC აცხადებს მეორე საგრანტო კონკურსს დამწყები და არსებული მეწარმეებისათვის. კონკურსი ტარდება… ვრცლად vamtam-theme-circle-post

პროფესიული ტრენინგი დამწყები მეფუტკრეებისთვის

Edit პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მხარდაჭერილ მიკრო–მეწარმეთა პროფესიული უნარების ამაღლება სხვადასხვა ტრენინგის მეშვეობით. აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში ამა… ვრცლად vamtam-theme-circle-post

„მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 2“-ს მესამე საგრანტო კონკურსის შედეგები

Edit დასრულდა მესამე საგრანტო კონკურსი, რომელიც გამოცხადებული იყო „მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 2“-ს ფარგლებში. აღნიშნული… ვრცლად vamtam-theme-circle-post

მხარდაჭერილი მიკრო-ბიზნესების საქმიანობის მიმოხილვა

Edit გავიდა თითქმის ოთხი თვე მას შემდეგ, რაც პროექტის ბენეფიციართა უმეტესმა ნაწილმა მიიღო დაფინანსება და დაიწყო… ვრცლად Page 1 of 21 2 შემდეგი >>

საკონტაქტო ინფორმაცია