ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობისა და მისი შედეგების შეფასება

დასრულდა დისტანციური სასწავლო კურსი „სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობისა და მისი შედეგების შეფასება“, რომელიც წარმატებით დაასრულა 30 -მდე სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა.  აღნიშნულმა ორგანიზაციებმა მოიპოვეს საგრანტო კონკურსში მონაწილოების უფლება. კონკურსის საფუძველზე შეირჩა შემდეგი 6 სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია:

  • გერგარტი
  • გურიის განვითარების კავშირი
  • ზუგდიდის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი
  • ახალგაზრდები საზოგადოების უფლებებისთვის
  • საქართველოს შემეცნებითი ცენტრი
  • სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრი
  • სოციალურ მუშაკთა გაერთიანება

აღნიშნული ორგანიზაციები საგრანტო კომპონენტის ფარგლებში იმუშავებენ ორგანიზაციის მონიტორინგის და შეფასების სისტემის განვითარებაზე

საკონტაქტო ინფორმაცია