კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის “ინოვაციური სოციალური იდეები კოვიდ-19-ის საპასუხოდ” ფარგლებში დაფინანსდა 5 პროექტი.

კონკურსი მიზნად ისახავდა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინოვაციური იდეების მხარდაჭერას, რომლებიც გააუმჯობესებენ და/ან გააფართოვებენ წვდომას სოციალურ სერვისებზე და ინტეგრაციის შესაძლებლობებზე კოვიდ-19-ის კრიზისით დაზარალებული შემდეგი ჯგუფებისათვის:

– ხანდაზმულები

– მოწყვლადი ოჯახების ბავშვები

– უმუშევარი ახალგაზრდები

იხილეთ მეტი პროექტების შესახებ:

  1. პირველი ნაბიჯი საქართველო – კრიზისულ პერიოდში დისტანციური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მძიმე და ღრმა გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შეფერხების მქონე 60 ბენეფიციარი ბავშვის ოჯახისთვის პლანშტების გადაცემა და მათი შესაბამისი გადამზადება.
  2. ფონდი ექსესი – “ჩართეს” 623 სოციალურად დაუცველი უფროსკლასელი ბენეფიციარის ციფრული კომპეტენციების  განვითარების ხელშეწყობა და ამ მიზნით  მათი გადამზადება მედია და ფინანსური წიგნიერებისა და ონლაინ სწავლების საკითხებში.
  3. ორბელიანი საქართელომოწყვლადი ახალგაზრდა ქალების თვითდასაქმებისა და დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით 30 შერჩეული ბენეფიციარის გადამზადება, კარიერული კონსულტირება და მათ მიერ ინიცირებული სტარტ-აპების მხარდაჭერა, მათ შორის „ქრაუდფანდინგის პლატფორმის“ გამოყენებით საკუთარი ბიზნეს იდეებისთვის რესურსებისა და მხარდამჭრების მოზიდვა.პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს სტარტ აპებისთვის ფონდების მოძიების ახალი პრაქტიკების განვითარებას
  4. კავკასიური სახლი სიღნაღის მუნიცპალიტეტში, „კავკასიური სახლის“ ფილიალის ბაზაზე, სათემო საპარიკმახეროს, სამრეცხაოს და აბანოს მოწყობა, რომელიც მოემსახურება სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრებ ბავშვებს და მარტოხელა მოხუცებს.
  5. ფონდი თაობა –  ხანდაზმულთათვის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ონლაინ პლატფორმის შექმნა და პოპულარიზაცია. ვებპორტალზე განთავსდება ხანდაზმულებისა და მზრუნველებისათვის სასარგებლო ინფორმაცია და რიგი საინტერესო საკითხები.