კომპონენტი ამოქმედდება 2022 წლიდან. მის ფარგლებში რეგიონულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსს ექნებათ საშუალება მოიპოვონ საგრანტო დაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის ადვოკატირების პროექტებზე. ადვოკატირება უნდა დაეფუძნოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის (www.lsgindex.org ) შეფასების შედეგებს და გამოვლენილ საჭიროებებს.ინდექსზე დაფუძნებული რიგით მესამე, ეროვნული შეფასება ხელმისაწვდომი იქნება 2021 წლის შემოდგომაზე. ადვოკატირების კამპანიების ეფექტურად დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით, დაინტერესებულ ორგანიზაციებს სიტისი ასევე დაეხმარება შესაძლებლობების განვითარებაში შესაბამისი სასწავლო თუ საკონსულტაციო სერვისებით.