6 აგვისტოს პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის“ ფარგლებში, “კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრმა” ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლების წარმომადგენლებთან...
8 ივლისს კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის დირექტორმა ირინა ხანთაძემ და საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორმა კონსტანტინე თოფურიამ...
15 ივნისს კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის დირექტორმა ირინა ხანთაძემ და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო...
სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების მიზნით კომპონენტი გულისხმობს  ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის (Transformative Scenario Planning (TSP)) მეთოდის გამოყენებით...
კომპონენტი ამოქმედდა 2022 წლიდან. მის ფარგლებში რეგიონულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს საშუალება აქვთ მოიპოვონ საგრანტო დაფინანსება ადგილობრივი...
ეფექტიანობის ლაბი საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს დაეხმარება შესრულების მონიტორინგისა და გავლენის შეფასების საკითხებზე კარგი პრაქტიკის დანერგვაში და...
სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერების მიზნით კომპონენტი გულისხმობს  ტრანსფორმაციული სცენარის დაგეგმვის (Transformative Scenario Planning (TSP)) მეთოდის გამოყენებას...
საუნივერსიტეტო კურსი „სამოქალაქო საზოგადოების როლი“ შემუშავდა პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა (CSSIGE 2017-2020) " ფარგლებში...
სათემო აქტივიზმის ტრენინგი(CAT) სამოქალაქო აქტივისტებისთვის შემუშავდა და დაინერგა კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის მიერ 2018 წელს....
Page 2 of 9 1 2 3 4 9