დაიწყო ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული...
კვლევა აანალიზებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის, მუნიციპალიტეტის ორგანოების ადგილობრივ საზოგადოებასთან კომუნიკაციისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის...
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრმა დაიწყო “ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი -2021” . ინდექსი (www.lsgindex.org) დღეს უკვე კარგად...
ბაჩანა ბასილაია ნატალია ჭამიაშვილი თინათინ იდიძე ჯონი კაპანაძე დავით ბიბილეიშვილი
Page 3 of 9 1 2 3 4 5 9