კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი და კონრად ადენაუერის ფონდი ვიწყებთ ახალი ინიციატივის განხორციელებას „ევროპული კლუბები საქართველოში“....
გამოვეცით ოქსფორდის სამოქალაქო საზოგადოების სახელმძღვანელოს ქართული თარგმანი.
Page 7 of 7 1 5 6 7