12 დეკემბერს, საუნივერსიტეტო კურსის „სამოქალაქო საზოგადოების როლი“ ფარგლებში,იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ლექცია...
6 ნოემბერს, საუნივერსიტეტო კურსის „სამოქალაქო საზოგადოების როლი“ ფარგლებში, ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა...
საუნივერსიტეტო კურსი „სამოქალაქო საზოგადოების როლი“ შემუშავდა ადგილობრივ უმაღლეს სასწავლებლებთან და ექსპერტებთან თანამშრომლობით. საუნივერსიტეტო კურსის მიზანია...