ადგილობრივი დიალოგი სამოქალაქო საზოგადოებასთან ქ. ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, 2019 წლის 7 თებერვალს ჩატარდა. შეხვედრას...
დემოკრატ მესხთა კავშირის ორგანიზებით და კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი – CTC-ის მხარდაჭერით, 2018 წლის 7...
2019 წლის 1 თებერვალს,  დემოკრატ მესხთა კავშირის, კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის (CTC) და კონრად ადენაუერის...
დიალოგები ადგილობრივ ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის წარმოადგენს შეხვედრებს, სადაც მონაწილეებს ეძლევათ საშუალება განიხილონ რეგიონში...