პარტნიორ უნივერსიტეტებს გადაეცათ საუნივერსიტეტო კურსის დამხმარე სასწავლო რესურსი - სამოქალაქო საზოგადოების როლი. სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია მეთოდოლოგიური...
6 აგვისტოს პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის“ ფარგლებში, “კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრმა” ქვეყნის უმაღლეს სასწავლებლების წარმომადგენლებთან...
8 ივლისს კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის დირექტორმა ირინა ხანთაძემ და საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორმა კონსტანტინე თოფურიამ...
15 ივნისს კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის დირექტორმა ირინა ხანთაძემ და შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო...