2013 წლის ივნისიდან, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა პროექტის, „ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივის“ განხორციელება ქვემო ქართლის...
2012 წლის მაისიდან პროექტის “ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის ხელშეწყობით აქტიურად...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა 2012 წლის მაისში მოიპოვა დაფინანსება პროექტის, “ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა”  მეოთხე...
Page 3 of 3 1 2 3