CTC

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი

ოთარ ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი | ტელეფონი: +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ენები

სიახლეები

სატელევიზიო სიუჟეტი დემოფერმერის შესახებ

პროექტ „ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივის“ ფარგლებში ვქმნით სასოფლო-სამეურნეო სადემონსტრაციო ნაკვეთებს და ვნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს. გადაცემა "ფერმერი" ერთ-ერთი ასეთი დემო-ფერმერის საქმიანობას აშუქებს, ინტერესდება მისი საქმიანობით და პროექტის მიერ მხარდაჭერითი ღონისძიებებით. სიუჟეტში ამ თემებზე საუბრობენ ჩვენი კოლეგები მაკა პაპუკაშვილი და ქსენია კანდელაკი. პროგრამა „ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა“ (CDI) ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა (BTC) და სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის (SCP) კომპანიებში.

მეტი

არამომგებიანი ორგანიზაციის მართვის სასერტიფიკაციო სასწავლო პროგრამა (NPM)

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) დაინტერესებულ პირებს იწვევს არამომგებიანი ორგანიზაციის მართვის სასერტიფიკაციო სასწავლო პროგრამაზე რეგისტრაციისათვის. პროგრამა მომზადდა და ტარდება CTC -ის მიერ აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით. პროგრამა სრულად ფინანსდება EWMI ACCESS-ის პროექტის მიერ და მონაწილეებისათვის მისი გავლა უფასოა. პროგრამა სრულად ფინანსდება EWMI ACCESS-ის პროექტის მიერ და მონაწილეებისათვის მისი გავლა უფასოა.
მეტი

ღია და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობებისათვის - მუნიციპალიტეტების გამჭირვალობისა და მოქალაქეთა მონაწილეობის ეროვნული შეფასება

ღია და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობებისათვის - მუნიციპალიტეტების გამჭირვალობისა და  მოქალაქეთა მონაწილეობის  ეროვნული შეფასება

 

პროექტი „ღია და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობებისათვის - მუნიციპალიტეტების გამჭირვალობისა და  მოქალაქეთა მონაწილეობის  ეროვნული შეფასება„ აცხადებს კონკურსს რეგიონში პარტნიოროების შესარჩევად.

მეტი

არაფორმალური განათლების მხარდაჭერის ინიციატივა

ქ.თბილისის მერიის ხელშეწყობით დაიწყო პროექტი „არაფორმალური განათლების მხარდაჭერის ინიციატივა“. პროექტი ხორციელდება ქ. თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურთან თანამშრომლობით.

პროექტის მიზანია არაფორმალური განათლების სფეროში მოქმედი ორგანიზაციების მხარდაჭერა და სპეციალური სასწავლო კურსის მეშვეობით მათი ხელმძღვანელი პირების მენეჯერული კომპეტენციების გაძლიერება.

მეტი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება ფინანსური მართვისა და აღრიცხვის საკითხებში

ამერიკული კომპანია Cardno-სა და კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) პარტნიორობით, 2016 წლის სექტემბრიდან დაიწყო პროექტი „ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება ფინანსური მართვისა და აღრიცხვის საკითხებში“. პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთითა და მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით.

მეტი

პროფესიული ტრენინგი მესათბურე ფერმერთათვის

პროექტის, "ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა“ მე-5 ფაზის ფარგლებში, რომელიც ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის (BTC) და სამხრეთ კავკასიის გაზსადენის(SCP) კომპანიებში, ჩატარდა პროფესიული ტრენინგი მესათბურე ფერმერთათვის. პროფესიული ტრენინგის საჭიროება გამოიკვეთა მონიტორინგის დროს, როდესაც ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა გამოთქვა სურვილი  სასათბურე მეურნეობაში არსებული სირთულეების გადასალახად მიეღო უფრო ღრმა ცოდნა.

მეტი

მხარდაჭერილი მიკრო-ბიზნესების საქმიანობის მიმოხილვა

გავიდა თითქმის ოთხი თვე მას შემდეგ, რაც პროექტის ბენეფიციართა უმეტესმა ნაწილმა მიიღო დაფინანსება და დაიწყო საქმიანობა. ზოგიერთი მათგანი იანვრიდანვე შეუდგა წარმოებას, ზოგიერთი უფრო მოგვიანებით. ქვემოთ წარმოდგენილია რამდენიმე ბენეფიციარის საქმიანობის მიმოხილვა.

მეტი

კონსულტაცია საგადასახადო დეკლარაციების შევსების თაობაზე

ამა წლის 21-23 მარტს პროექტის ბენეფიციარებისთვისქუთაისში გაიმართა კონსულტაციები საგადასახადო დეკლარაციების შევსების საკითხებზე.აღნიშნული თემა განსაკუთრებით აქტუალურია ყოველწლიური დეკლარაციების ჩაბარების ბოლო ვადის მოახლოებასთან დაკავშირებით.

მეტი

„მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 2“–ს 2015 წლის შედეგების მიმოხილვა

2015 წლის აგვისტოს დასაწყისში გამოცხადდა დამწყებ მეწარმეთა საგრანტო კონკურსი, რომლის ფარგლებში განხორციელდა კარდაკარ ვიზიტები და ჩატარდა სათემო შეხვედრები დაინტერესებულ მოსახლეობასთან. სექტემბრის დასაწყისში სულ წარმოდგენილი იქნა 534 განაცხადი  60  მიზნობრივი სოფლიდან.

აღნიშნული განაცხადები განიხილა კომისიამ მოწვეული სოფლის მეურნეობის ექსპერტის მონაწილეობით და შედეგად ბიზნესის დაგეგმარების ტრენინგში მონაწილეობისთვის შერჩეული იქნა 167 ადამიანი.

მეტი

Pages