სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მნიშვნელოვან და მზარდ გავლენას ახდენენ დემოკრატიის განვითარებაზე.


სამეწარმეო საქმიანობისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით CTC ოპერირებას უწევს არა-ერთ პროექტს.


CTC-ს ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფეროა განათლების სექტორი და პედაგოგთა გადამზადების სამწლიან პროექტი.


CTC ეხმარება არა მხოლოდ ცალკეული ორგანიზაციებს, არამედ კარგი ქეისების გავრცელებით უფრო ფართოდ ნერგავს კიდეც კარგ პრაქტიკას.

ვეხმარებით ადამიანებს მიზნების მიღწევაში

კარგი მენეჯმენტი და მმართველობა განვითარებისა და რეფორმირების უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას წარმოადგენს.

რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის

წარმოგიდგენთ პროექტის: ,,რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის (ARSD)" შედეგებს.
პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ

დისტანციური კურსები სამოქალაქო საზოგადოებისთვის

დავიწყეთ რეგისტრაცია სასერთიფიკაციო დისტანციური თვითმართული კურსებზე სამოქალაქო საზოგადოებისთვის:

  • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გზამკვლევი
  • პროექტის ლოგიკა მარტივად
  • ლიდერობა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში

 

ახალი ამბები

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) პროექტის „ჯანმრთელობის, ზრუნვისა და სოციალური უფლებები“-ს ფარგლებში დაფინანსებული ადვოკატირების პროექტი:...
პროექტის განმახორციელებელი: პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია და ალიანსი უკეთესი ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის პროექტის ხანგრძლივობა:...
12 თებერვალს რეგიონული ტურისტული გიდის გადამზადების მოკლევადიანი კურსის კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ კურსი დაინერგა სამეგრელოს, კახეთის,...
„კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის“ მიერ, პროგრამის „ჯანმრთელობის, ზრუნვის და სოციალური უფლებებისთვის“ ფარგლებში,  დაფინანსებული კვლევის „ოპიოიდებით...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) აცხადებს ადვოკატირების პროექტის საგრანტო კონკურსს პროექტის „ჯანმრთელობის, ზრუნვისა და სოციალური...
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი CTC აცხადებს მესამე საგრანტო კონკურსს დამწყები და არსებული მეწარმეებისათვის. კონკურსი ტარდება...

სტატისტიკა

მონაწილე
პროექტი და საკონსულტაციო დავალება
გაცემული ფონდი
ორგანიზაცია

პარტნიორები