ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ადამიანური რესურსების მართვა

ორგანიზაციაში ადამიანური ფაქტორის წარმატებული რეალიზაციისთვის მართვის სხვადასხვა დონეზე განსხვავებული ადამიანური რესურსების მართვის კომპონენტები გამოიყენება. აღნიშნული სახელმძღვანელო საშუალებას მოგცემთ გაეცნოთ ადამიანური რესურსების მართვის (არმ-ის) სხვადასხვა ასპექტსა და მართვის სხვადასხვა დონის შესაბამის კომპონენტებს და ინსტრუმენტებს.

სახელმძღვანელოს ჩამოტვირთვა >>

http://new.ctc.org.ge/wp-content/uploads/2019/06/ადამინაური-რესურსების-მართვა-2019.pdf

საკონტაქტო ინფორმაცია