სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მნიშვნელოვან და მზარდ გავლენას ახდენენ დემოკრატიის განვითარებაზე.


სამეწარმეო საქმიანობისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით CTC ოპერირებას უწევს არა-ერთ პროექტს.


CTC-ს ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფეროა განათლების სექტორი და პედაგოგთა გადამზადების სამწლიან პროექტი.


CTC ეხმარება არა მხოლოდ ცალკეული ორგანიზაციებს, არამედ კარგი ქეისების გავრცელებით უფრო ფართოდ ნერგავს კიდეც კარგ პრაქტიკას.

CTC-ის და ონლაინ გამოცემა "პუბლიკას" ერთობლივ პროექტი - "Covid-19 და საზოგადოებრივი ინიციატივები

პუბლიკას ვებ-გვერდის მოცემულ სვეტში გაერთიანდება და გაშუქდება ყველა ის სოციალური მიმართულების საზოგადოებრივი ინიციატივა, რომელიც COVID 19 პანდემიის საპასუხოდ განხორციელდება.

ვეხმარებით ადამიანებს მიზნების მიღწევაში

კარგი მენეჯმენტი და მმართველობა განვითარებისა და რეფორმირების უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას წარმოადგენს.

ჯანმრთელობის, ზრუნვის და სოციალური უფლებებისთვის

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის“ მიერ, პროგრამის „ჯანმრთელობის, ზრუნვის და სოციალური უფლებებისთვის“ ფარგლებში, დაფინანსებული კვლევების შედეგების მოკლე მიმოხილვა

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა წარმოადგენს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) ახალ ინიციატივას, რომლის მიზანია სოციალური ცვლილებებისკენ მიმართული ინოვაციური იდეების განვითარების ხელშეწყობა. პლატფორმა დაეხმარება „სოციალურ ინოვატორებს“ ახლებური და მდგრადი გამოსავლების ძიების პროცესში.

2019 წლის ანგარიში

  • სასწავლო კურსი
  • საკონსულტაციო/სამუშაო შეხვედრა
  • პროექტები/კვლევები
  • სემინარები/კონფერენციები
  • გაცემული გრანტები..

ახალი ამბები

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის “ინოვაციური სოციალური იდეები კოვიდ-19-ის საპასუხოდ” ფარგლებში დაფინანსდა...
სექტემბერში დასრულდა მესამე საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გამარჯვებულ ბენეფიციართა პირველი ნაკადის დაფინანსება. სულ დაფინნასება მიიღო ოცმა...
„ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა“ ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და...
CTC is glad to announce international virtual conference “Covid19 impact on civic and youth activism”...
დასრულდა მესამე საგრანტო კონკურსი, რომელიც გამოცხადებული იყო „მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 3“-ს ფარგლებში. „მცირე...
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) დაიწყო ახალი ინიციატივის – „სოციალური ინოვაციების პლატფორმის“ განხორციელება, რომლის მიზანია...

სტატისტიკა

მონაწილე
პროექტი და საკონსულტაციო დავალება
გაცემული ფონდი
ორგანიზაცია

პარტნიორები