ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი – 2019

საქართველოს მუნიციპალიტეტების ერთიანი ეროვნული შეფასება -2019

აღნიშნულ კვლევაში წარმოდგენილია ქვეყნის ადგილობრივი თვითმმართველობების ერთიანი ეროვნული შეფასების შედეგები და 2017 წლის შედარების ანალიზი, ასევე 2019 წლის შეფასების მიგნებები და რეკომენდაციები.

ინდექსი სწავლობს და აფასებს საქართველოს მუნიციპალური ხელისუფლების გამჭვირვალობის, მოქალაქეთა მიმართ ანგარიშვალდებულებისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის მონაწილეობის ხარისხს. 2017 და 2019 წლების შედეგები და მუნიციპალიტეტების რეიტინგები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე:www.lsgindex.org

იხილეთ ვრცლად ანგარიში >>

საკონტაქტო ინფორმაცია