ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ადვოკატირება

სახელმძღვანელო განკუთვნილია იმ პირებისთვის, რომლებიც ადვოკატირების გზით ცდილობენ საკუთარი მიზნების მიღწევას. სახელმძღვანელოში მოცემულია რჩევები ადვოკატირების კამპანიის უკეთ დაგეგმვისა და განხორციელებისათვის, ასევე აღწერილია ადვოკატირების კონკრეტული ინსტრუმენტები

სახელმძღვანელოს ჩამოტვირთვა >>

საკონტაქტო ინფორმაცია