ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ბიოფსიქოსოციალური მიდგომა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

დოკუმენტი მომზადებულია „საქართველოს ზრუნვის პლატფორმის“ მიერ,
პროექტის ფარგლებში, რომლის სახელწოდებაა „ბიოსამედიცინო მიდგომიდან
ბიოფსიქოსოციალური მიდგომისკენ“.
აღნიშნული პროექტი არის ნაწილი პროგრამისა „უკეთესი ზრუნვისთვის
საქართველოში“; დაფინანსებულია „კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის“ მიერ,
Bread for the World-ის მხარდაჭერით.

იხილეთ ვრცლად >>

 

საკონტაქტო ინფორმაცია