ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ლიდერობა და თანამონაწილეობა

 

აღნიშნულ სახელმძღვანელოში გაეცნობიათ ლიდერობის თეორიებს და თანამონაწილეობის პრაქტიკებს.

ლიდერობა და თანამონაწილეობა  >>

საკონტაქტო ინფორმაცია