ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

წინამდებარე კვლევის მიზანია  მსოფლიო მასშტაბით მასწავლებელთა პროფესიული ასოციაციების შექმნისა და განვითარების საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლა, კერძოდ კი, რამდენიმე წარმატებული მაგალითის აღწერა.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია