ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

მასწავლებელთა პროფესიული ასოციაციების წარმატებული ფუნქციონირების მაგალითები საქართველოში, ევროპასა და ამერიკაში

წინამდებარე კვლევის მიზანია  მსოფლიო მასშტაბით მასწავლებელთა პროფესიული ასოციაციების შექმნისა და განვითარების საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლა, კერძოდ კი, რამდენიმე წარმატებული მაგალითის აღწერა.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია