ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

პრეზენტაციის უნარები

ეს მასალა განსაზღვრულია იმისათვის, რათა შემოგთავაზოთ საუბრებისა და პრეზენტაციების გამართვის მარტივი მეთოდი. ეს მეთოდი ყურადღებას ამახვილებს პრეზენტაციის მომზადების ცალკეულ ასპექტზე, სახელდობრ: ინფორმაციის სტრუქტურულად ჩამოყალიბებასა და მის ორგანიზებაზე.

აღნიშნულ სახელმძღვანელოში გაეცობით მარტივ სტრუქტურულ ტექნიკას, რომლის გამოყენებაც თქვენ შეგიძლიათ საუბრის მომზადების პროცესში. ტექნიკა დაგეხმარებათ იმის განსაზღვრაში, თუ როგორ და როდის უნდა გამოიყენოთ თვალსაჩინოების ხელსაწყოები საუბრის დროს. ეს კი შესაძლებლობას მოგცემთ  სიტყვაზე დახარჯული დრო უკეთესად განსაზღვროთ და შეძლოთ წარმართოთ საუბარი იმგვარად, რომ დააკმაყოფილოთ მსმენელთა აუდიტორიის საჭიროებები, საუბრის მიზნები და ხელსაყრელი დრო.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია