ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

როგორ იმართება საზოგადოებრივი ორგანიზაცია

სტატია მიმოიხილავს საზოგადოებრივი, არასამთავრობო ორგანიზაციების მმართველობასთან და ანგარიშვალდებულ სტრუქტურასთან  დაკავშირებულ გამოწვევებს და მათ განიხილავს „დომინანტური კოალიციების“ თეორიის პრიზმაში. 

ავტორები: ფრედრიკ ო. ანდერსონი, დეივიდ ო. რენცი
მიდვესტის არასამეწარმეო ლიდერობის ცენტრის მკვლევრები, სტენდფორდის უნივერსიტეტის არასამეწარმეო ორგანიზაციების კვარტლური გამოცემის კონტრიბუტორი ავტორები.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია