ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

2023 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო 5 დღიანი საზაფხულო ბანაკი საუნივერსიტეტო კურსის "სამოქალაქო საზოგადოების როლი" სტუდენტებისთვის. 

ბანაკის მონაწილეები არიან პარტნიორი უნივერსიტეტების სტუდენტები, რომლებმაც წარმატებით დაასრულეს კურსი. 

საუნივერსიტეტო კურსი მიმდინარეობს პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. 

 🔗ვრცლად საუნივერსიტეტო კურსის შესახებ: https://tinyurl.com/2p9kn85k

საკონტაქტო ინფორმაცია