ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

დოკუმენტის მომზადებისას გამოყენებული მასალები ეფუძნება 2012 წლის გაზაფხულზე კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიათა ციკლის დროს გამოთქმულ მოსაზრებებს, რომლებიც, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მონაწილოებით ჩატარდა.

ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია