ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

საკვანძო კომპეტენციები

მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისათვის
ევროპული ჩარჩო- ევროპარლამენტისა და ევროპული საბჭოს რეკომენდაციეიბი

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია