ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

სამოტივაციო ფილმი – “გადადგი ნაბიჯი”

ბაჩანა
ბასილაია

ნატალია
ჭამიაშვილი

თინათინ
იდიძე

ჯონი
კაპანაძე

დავით ბიბილეიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია