ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

საჯარო პოლიტიკა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში

მოკლე მიმოხილვა: გამოცემა წარმოადგენს ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში მოღვაწე სოციალური მეცნიერების წარმომადგენელთა და რამოდენიმე ამერიკელი კოლეგის თანამშრომლობის შედეგს, რომლებიც შეეცადნენ დაეხატათ საჯარო პოლიტიკის განვითრების სფეროში ეკონომიკური და პოლიტიკური გარდაქმნების პერიოდში შექმნილი სურათი .

ნაშრომში სხვადასხვა თემატიკაა განხილული : საჯარო პოლიტიკის მიდგომები და სხვადასხვა თეორიები; სახელმწიფოსა და ბიუროკრატიის როლი; ეთიკა; საჯარო ინტერესი; პოლიტიკური პროცესი; არამომგებიანი სექტორის წარმომადგენლები; გამოყენებულია როგორც ინტერდისციპლინარული, ასევე მულტიდისციპლინარული მიდგომები.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია