ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

დავიწყეთ ახალი პოგრამა „სკოლა-ლაბი“

„სკოლა-ლაბი“ კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის განათლების მიმართულების ახალი პროგრამაა. პროგრამის საჯარო წარდგენა გაიმართა 7 ნოემბერს, 2019 .

მისი მიზანია სკოლის განვითარების ხელშეწყობა სფეროში არსებული ცოდნისა და გამოცდილების შესწავლითა და სხვადასხვა მიდგომებისა და მეთოდების აპრობაციით. სკოლა-ლაბის საქმიანობა მოიცავს

  • სასტიპენდიო პროგრამას ახალგაზრდა მკლევარებისათვის;
  • სკოლის განვითარების საკითხებზე რესურსების პლატფორმის შექმნას;
  • ბლოგის წარმოებას სასკოლო თემატიკაზე;
  • განხილვებისა და მასტერკლასების გამართვას;
  • საცდელი პროექტების განხორციელებას;

მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებგვერდს www.ctcskolalab.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია