ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

სოციალური მარკეტინგი

სოციალური მარკეტინგი საშუალებას მოგცემთ გაეცნოთ ამა თუ იმ საკითხებს.

სახელმძღვანელოს გადმოწერა >>

საკონტაქტო ინფორმაცია