ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

სტრატეგიული ორიენტაცია და ორგანიზაციის შეფასება

სტრატეგიის ჩამოყალიბება და დაგეგმვა ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში იმყოფებიან. ორთავე შემთხვევაში საქმე გვაქვს პროექტის ან ორგანიზაციის მომავალ საქმიანობებთან. თუკი დაგეგმვა გულისხმობს განსახორციელებელი საქმიანობების გამოვლენას, სტრატეგიის ჩამოყალიბების დროს უფრო მეტად სამომავლო მიმართულების განსაზღვრა ხდება, ვიდრე კონკრეტული ამოცანებისა და საქმიანობების დასახვა. სტრატეგია წარმოადგენს ორგანიზაციის მისიას გადმოთარგმნილს მიზნებში. ის აგრეთვე გვაძლევს ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა იქნას ეს მიზნები მიღწეული. სტრატეგიის ჩამოყალიბების დროს გვაქვს საშუალება გავაკეთოთ არჩევანი მრავალ ალტერნატივას შორის.

ვრცლად >>

 

საკონტაქტო ინფორმაცია