ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების არასახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმებისა და მათი გამოყენების პრაქტიკის საერთაშორისო გამოცდილება

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების არასახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმებისა და მათი გამოყენების პრაქტიკის საერთაშორისო გამოცდილება

თამარ კობერიძე

ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია