ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

შიდა კონტროლი

არასამეწარმეო იურიდიულ პირებში შიდა კონტროლის დანერგვისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ მათი რისკებისადმი განწყობა. ყველა ორგანიზაცია ერთმანეთისაგან განსხვავდება და მოთხოვნილებები შესაბამისად სხვადასხვაა, ამიტომ რეკომენდირებულია ყველა ორგანიზაციამ შეიმუშაოს ისეთი შიდა კონტროლი რომელიც საუკეთესოდ შეესაბამება მათი ორგანიზაციის მიზნებს და რესურსებს.

აღნიშნული სახელმძღვანელო შექმნილია CPA Australia – ს მიერ გამოცემულ სახელმძღვანელოზე  “Internal Controls for not-for-profit Organizations”დაყრდნობით.

 

 

სახელმძღვანელოს გამოტვირთვა>>

საკონტაქტო ინფორმაცია