ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ცვლილების პროცესის მართვა

ორგანიზაციული ცვლილება კარგად ცნობილი მოვლენაა. ცვალებადი გარემოს პირობებში გადასარჩენად, ორგანიზაციები იძულებული არიან მუდმივი შეგუების  პროცესში იმყოფებოდნენ.

ასე ხდება ბიზნეს-კომპანიებში, რომლებიც ცდილობენ, ერთის მხრივ, კლიენტების ცვალებადი მოთხოვნილებები დააკმაყოფილონ, ხოლო მეორეს მხრივ, არსებულსა და ახლად ჩამოყალიბებულ კონკურენტებთან ბრძოლაში გაიმარჯვონ. ასე ხდება განვითარების სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებშიც, რომლებსაც უწევთ, ერთის მხრივ, დონორებისა და მთავრობების ცვალებადი პოლიტიკისადმი და, მეორეს მხრივ, ასევე ცვალებადი სოციალურ-პოლიტიკური გარემოსადმი შეგუება. მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილების საჭიროება და შედეგები კარგად გააზრებულია, თვით ცვლილების მოდალობები უფრო ხშირად ნაკლებად ნათელი და არაპროგნოზირებადია. ცვლილების პროცესის ძირითადი გამოწვევებზე და შესაბამის გადაწყვეტილებებზე ვრცლად მოთხრობილია აღნიშნულ სახელმძღვანელოში.

გადმოტვირთეთ სახელმძღვანელო >>

საკონტაქტო ინფორმაცია