ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენცია, მასწავლებლის გზამკვლევი

წიგნი, „ძალადობრივი ექსტრემიზმის პრევენცია, მასწავლებლის გზამკვლევი“, მოცემული საკითხის შესახებ იუნესკოს პირველი გზამკვლევია. მისი შექმნა უკავშირდება 2015 წლის ოქტომბერში, იუნესკოს აღმასრულებელი საბჭოს 194/EX 46 გადაწყვეტილებას1. აღნიშნული დოკუმენტი მიიღეს იუნესკოში გაწევრიანებული ქვეყნების საჭიროებების გათვალისწინებით. გზამკვლევის მიზანია დახმარება გაუწიოს იმ ქვეყნებს, რომლებიც ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით აქტიურად მუშაობენ აღნიშნულ თემატიკაზე. მუშაობა რამდენიმე მიმართულებით უნდა წარიმართოს, მათ შორისაა განათლების სისტემისა და ადამიანის უფლებების ცოდნაზე დაფუძნებული გლობალური სამოქალაქო განათლების პროგრამების გაძლიერება (GCED).

PDF ვერსიის ჩამოტვირტვა >>

საკონტაქტო ინფორმაცია