ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ძუძუს კიბოს მკურნალობის შემდგომი ფსიქოემოციური მდგომარეობისა და სტიგმატიზაცია-სოციალიზაციის ასპექტების შეფასება

საკონტაქტო ინფორმაცია