ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

წლიური ანგარიში 2011

მოკლე მიმოხილვა: ამ ანგარიშით სიტისის (CTC) ყოველწლიური გამოცემის მკითხველებს ვთავაზობთ კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის 2011 წლის საქმიანობის შედეგებს და მისი გამოცდილების სისტემურ ანალიზს.

იხილეთ ვრცლად >>

 

საკონტაქტო ინფორმაცია