ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

წლიური ანგარიში 2010

მოკლე მიმოხილვა: დაინტერესებულ მკითხველს ვთავაზობთ CTC-ის პროგრამული მიმართულებების სფეროში საკუთარ გამოცდილებაზე დაფუძნებულ მიმოხილვით და ანალიტიკურ სტატიებს. შესაბამისად, გამოცემის სტრუქტურა და შინაარსი სიტისის ძირითად სტრატეგიებს და პროგრამულ მიმართულებებს ეხმიანება. ასევე, მოკლედ შევეხებით სიტისის მუშაობის ცალკეულ საკვანძო საანგარიშო საკითხებს.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია