ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

2008 წლის ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებისა და დაზარალებული სოფლების მოსახლეობის თვითდასაქმების ხელშეწყობა

წინამდებარე პუბლიკაცია აერთიანებს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მიერ გაწეული სამუშაოს და მიღწეული შედეგების ანგარიშს, წარმატებული მაგალითების აღწერას , მიკრომეწარმეობის საკითხების მიმოხილვას და ამ საკითხებისადმი მიძღვნილი პროექტის შემაჯამებელი კოფერენციის მასალის მიმოხილვას.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია