ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

2019 ციფრებში

  • ტრენინგ-კურსები
  • კონსულტაციები/სამუშაო შეხვედრები
  • პროექტები/კვლევები
  • სემინარები/კონფერენციები
  • გრანტები

საკონტაქტო ინფორმაცია