ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის პროგრამაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური ინოვაციებისა და მეწარმეობის გზით სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრას. პროგრამა რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით მუშაობს:
  1. სტარტ-აპ ეკოსისტემის მხარდაჭერა და გაუმჯობესება;
  2. სოციალური ინოვაციებისა და მეწარმეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავება;
  3. კონკურსისა და აქსელერაციის პროგრამის გზით ინოვაციური იდეების დაფინანსება და სოციალური საწარმოების მხარდაჭერა.
სოციალური ინოვაციების პლატფორმა პროგრამის პირველი ფაზის დასრულების შემდგომ მხარს უჭერს 10 სოციალურ საწარმოს, რომლებიც ოპერირებენ მთელი საქართველოს მასშტაბით.

საკონტაქტო ინფორმაცია