სოციალური ინოვაციების პლატფორმა კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის პროგრამაა, რომელიც მიზნად ისახავს სოციალური ინოვაციებისა და მეწარმეობის გზით სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრას.

პროგრამა რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით მუშაობს:

  1. სტარტ-აპ ეკოსისტემის მხარდაჭერა და გაუმჯობესება;

2.სოციალური ინოვაციებისა და მეწარმეობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავება;

  1. კონკურსისა და აქსელერაციის პროგრამის გზით ინოვაციური იდეების დაფინანსება და სოციალური საწარმოების მხარდაჭერა.

სოციალური ინოვაციების პლატფორმა პროგრამის პირველი ფაზის დასრულების შემდგომ მხარს უჭერს 10 სოციალურ საწარმოს, რომლებიც ოპერირებენ მთელი საქართველოს მასშტაბით.