ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

This post is also available in: English

სტრატეგიული მიმართულებებით CTC ინიცირებს და ახორციელებს განვითარების პროექტებს. პროექტები შესაძლოა მოიცავდეს, როგორც  სამიზნე ჯგუფების შესაძლებლობების განვითარების აქტივობებს, ასევე მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე/ცვლილებაზე მიმართულ კომპლექსურ ინტერვენციებს.

საზოგადოებრივი ინიციატივების მხარდაჭერის მიზნით სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში CTC ცდილობს ფინანსური რესურსების მობილიზაციას და საგრანტო კომპონენტის ინტეგრირებას.

პროექტების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში CTC ხელმძღვანელობს მიზანზე ორიენტირებული პროექტის დაგეგმვის, პროექტის ციკლის მართვის პრინციპებითა და ცვლილების თეორიით.

ყველა პროექტი

საკონტაქტო ინფორმაცია