სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მნიშვნელოვან და მზარდ გავლენას ახდენენ დემოკრატიის განვითარებაზე.


სამეწარმეო საქმიანობისა და თვითდასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით CTC ოპერირებას უწევს არა-ერთ პროექტს.


CTC-ს ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფეროა განათლების სექტორი და პედაგოგთა გადამზადების სამწლიან პროექტი.


CTC ეხმარება არა მხოლოდ ცალკეული ორგანიზაციებს, არამედ კარგი ქეისების გავრცელებით უფრო ფართოდ ნერგავს კიდეც კარგ პრაქტიკას.

ვეხმარებით ადამიანებს მიზნების მიღწევაში

კარგი მენეჯმენტი და მმართველობა განვითარებისა და რეფორმირების უმნიშვნელოვანეს წინაპირობას წარმოადგენს.

დისტანციური კურსები სამოქალაქო საზოგადოებისთვის

დისტანციური კურსები სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მოიცავს შემდეგ ონლაინ თვითმართულ (self-paced) კურსებს:

  •  „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გზამკვლევი“
  • „პროექტის ლოგიკა მარტივად“

კურსზე რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 18 ივლისი, 2019 წელი.კურსები ხელმისაწვდომი იქნება 20 ივლიდან.

ახალი ამბები

„ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა“ ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და...
დასრულდა მეორე საგრანტო კონკურსი, რომელიც გამოცხადებული იყო „მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის პროექტი 3“-ს ფარგლებში.   „მცირე...
5 ივლისს, სასტუმრო რუმსში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თემაზე –  ,,საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და...
ქვეყნის ადგილობრივი თვითმმართველობების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების საშუალო შედეგი, 2019 წელსაც დაბალია – 28%. მერიების საშუალო...
რეგიონალური გიდის მომზადება-გადამზადების სასერტიფიკაციო კურსი შემოდგომაზე დაინერგება ოთხ რეგიონში და მოემსახურება შესაბამის რეგიონში დაინტერესებულ პირებს....
პუბლიკაცია გადმოსცემს ჩვენს ერთ-ერთ უმთავრეს გზავნილს და ეცდება პასუხი გასცეს კითხვას, რას გვპირდება სუბსიდიარობის პრინციპი. ...

სტატისტიკა

მონაწილე
პროექტი და საკონსულტაციო დავალება
გაცემული ფონდი
ორგანიზაცია

პარტნიორები