ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ბიუჯეტი

ორგანიზაციისთვის ან პროგრამისთვის ბიუჯეტის მომზადების საკითხებია განხილული აღნიშნულ სახელმძღვანელოში.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია