ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

მონიტორინგის სისტემის შემუშავება

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია პროექტის მონიტორინგის სისტემის შექმნის საფეხურებრივი მიდგომები. და განხილული იქნება მის გამოყენებასთან დაკავშირებული რამდენიმე ასპექტი.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია