ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ტრენინგებისა და განვითარების სტრატეგია

აღნიშნულ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია :

  • იმ თავისებურებების გამოვლენა, რომელიც ტრენინგისა და განვითარების ტაქტიკურ და კონკრეტული მიზნის მიდგომებს შეთანხმებულ და სტრატეგიულ მიდგომებად აქცევს.
  • რამდენიმე ისეთი საშუალების მონიშვნა, რითაცგარემო გავლენას ახდენს ორგანიზაციის მიერ ტრენინგსა და განვითარებაში ინვესტირებაზედა ხელს უწყობს დაკავშირებული აქტივობების ინიცირებას.
  • იმის ანალიზი, თუ როგორ განმარტავენ და დაამუშავებენ ბიზნესის სტრატეგიულ იმპერატივებს ადამიანური რესურსების განვითარებაში ჩართული მესამე პირები.
  • იმის გამოკვლევა, თუ რამდენად ინტენსიური და გავლენიანია ტრენინგისა და განვითარების ინციატივები, როგორც ადამიანური რესურსების სტრატეგიული პოლიტიკის მაგალითები.
  • ტრენინგისა და განვითარების პოლიტიკისა და პრაქტიკის სტრატეგიული გავლენის შეფასება

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია