ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ხარისხის მართვის სისტემების შიდა აუდიტი ISO 9001

იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ დასახულ მიზნებს მიაღწიოს, ისე უნდა  შეძლოს საკუთარი საქმიანობის ორგანიზება, რომ მისი ტექნიკური, ადმინისტრაციული და ადამიანური ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს პროდუქტის/მომსახურების ხარისხზე, კონტროლს ექვემდებარებოდნენ. მოცემული ტიპის კონტროლი მიზნობრივად მიმართულია ხარისხის შეუსაბამობის შემცირების, აღმოფხვრისა და პრევენციისაკენ.

ხარისხის მართვის სისტემა ორგანიზაციაში მუშავდება და ხორციელდება ორგანიზაციის ხარისხის პოლიტიკაში განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.

სწორედ ამ საკითხებზეა საუბარი წარმოდგენილ სახელმძღვანელოში.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია