ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების რეფორმის კონცეფცია
კონცეფცია შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა
და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ.
სამუშაო ჯგუფი:
ვახტანგ ნაცვლიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლევან ფანიაშვილი,
მარიამ ლაცაბიძე, ირაკლი მელაშვილი, ნათია აფხაზავა, ია გაბუნია.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია