ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების რეფორმის კონცეფცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების რეფორმის კონცეფცია
კონცეფცია შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა
და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ.
სამუშაო ჯგუფი:
ვახტანგ ნაცვლიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლევან ფანიაშვილი,
მარიამ ლაცაბიძე, ირაკლი მელაშვილი, ნათია აფხაზავა, ია გაბუნია.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია