ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

მაღალმთიანი რეგიონების კონკურენტული უპირატესობა

მაღალმთიანი რეგიონების კონკურენტული უპირატესობა

წინამდებარე კვლევის დოკუმენტში „მაღალმთიანი რეგიონების კონკურენტული უპირატესობა“ იდენტიფიცირებულია მაღალმთიანი დასახლებებისთვის ფუნქციური რეგიონი და მასში მიზიდულობის ცენტრები. გაანალიზებულია იდენტიფიცირებულ ფუნქციურ რეგიონში  კონკურენტული უპირატესობის მქონე ეკონომიკური დარგები და წარმოდგენილია რეკომენდაციები რეგიონების შემდგომი განვითარებისთვის.

იხილეთ ვრცლად >>

კვლევა მომზადებულია საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA), სოფლის მეურნეობის განვითარების და პროფესიული სწავლების დეპარტამენტის (DRDVE) და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) კვლევითი ინსტიტუტის (ISET PI) მიერ, ევროკავშირის, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოსა (SDC) და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) მხარდაჭერით.

საკონტაქტო ინფორმაცია