ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

წარმოდგენილი პუბლიკაციის პირველი ნაწილი სუბსიდიარობის იდეის ჩასახვისა და განვითარების ისტორიას და მის მრავალმხრივ ფილოსოფიურგააზრებას ეთმობა. მეორე ნაწილში მოცემულია პრინციპის პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები და პრაქტიკაში გამოყენების მექანიზმები.

იხილეთ ვრცლად >>

საკონტაქტო ინფორმაცია