ჩვენი გუნდი

აღმასრულებელი დირექტორი

ირინა ხანთაძე

მომსახურების განყოფილების ხელმძღვანელი/ ტრენერ-კონსულტანტი

თამარ ცირეკიძე

ტრენერ-კონსულტანტი / პროგრამების მენეჯერი

ბესარიონ სულაბერიძე

ტრენერ-კონსულტანტი / NPM პროგრამის ხელმძღვანელი

თამარ ტატიშვილი

პროექტების კოორდინატორი

თამარ ნასყიდაშვილი

ოფისის ადმინისტრატორი

თეა კეკელია

ადმინისტრაციული ასისტენტი

ქეთი ქობულაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორის ასისტენტი

თიკა დოლიძე

ეკონომიკური განვითარების სპეციალისტი

დავით გელუტაშვილი

პროექტის ხელმძღვანელი

მაკა პაპუკაშვილი

თემის მობილიზატორი/ ინჟინერი

ჯონდო ხვიტია

შესაძლებლობათა განვითარების სპეციალისტი

ქსენია კანდელაკი

პროექტის ასისტენტი

სოფო ნინიძე

პროექტის კოორდინატორი

ანა მენაღარიშვილი

გრანტების ასისტენტი

გიორგი მოსიძე

პროექტის კოორდინატორი

სალომე სიჭინავა

პროექტის ხელმძღვანელი

გიორგი ტოკლიკიშვილი