ო. ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი

ოქსფორდის სამოქალაქო საზოგადოების სახელმძღვანელო

“ოქსფორდის სამოქალაქო საზოგადოების სახელმძღვანელო” წარმოადგენს  აკადემიური სტატიების/დებატების ვრცელ კრებულს.

აღნიშნული სახელმძღვანელო ითარგმნა ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა“ ფარგლებში.

სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია მხოლოდ ბეჭდურ ფორმატში სხვადასხვა საჯარო და საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია